Braunschweig


Biskupský Dóm St. Blasii. Původně kolegiální kostel, dnes evangelicko-lutheránský dóm byl vybudován v letech 1173 - 1195 Heinrichem der Löwe (Vévoda saský a bavorský, významná osobnost vrcholného středověku) po jeho návratu z cesty do Palestiny, jako trojlodní klenutá bazilika. Jednalo se o první plně klenutou stavbu Dolního Saska. Heinrich der Löwe jej pojal jako hrobku a kromě jeho anglické ženy Mathildy zde v roce 1195 nalezl poslední odpočinek i on. Do dnešních dob byla bazilika mnohokrát přestavěna, rozšířena a rekonstruována. Hrobka Heinricha der Löwe a jeho ženy, vybudovaná v roce 1250 z lasturového vápence, ve střední lodi dómu, patří k vrcholným dílům mezi kamennými plastikami středověku. Více na www.BraunschweigerDom.de

Uprostřed Hradního náměstí (Burgplatz) se tyčí bronzová litá socha lva (Burglöwe). Pochází z roku 1166, tehdy dokonce pozlacená, kdy ji nechal zřídit Heinrich der Löwe, jako symbol své moci. Počítá se k vrcholným sochařským dílům románské epochy a považuje se i za první monumentální jednofigurální sochu středověku. Original je instalován na přilehlém hradě Dankwarderode (vlevo z tohoto pohledu, mimo záběr), uprostřed Burgplatzu je pouze věrná kopie.
Více o Heinrichu der Löwe viz http://turba-delirantium.skyrocket.de/biographien/heinrich_der_loewe.htm

Braunschweig
autorem stránek i zde umístěných záběrů je kade

This web photo album created using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive